Voor Verwijzers

De individuele ambulante begeleiding die Dichtbij Dagbesteding biedt voor cliënten vanaf 16 jaar is gebaseerd op de individuele rehabilitatie benadering (hierna: IRB) en op de herstelondersteunende zorg. De individuele ambulante spelbegeleiding voor cliënten tot 16 jaar oud is gebasseerd op Contactgericht Spelen en Leren (CSL) van Anneke Groot.

De IRB ondersteunt mensen met een beperking bij hun maatschappelijk herstel. Dit gebeurt door hen te helpen bij het realiseren van hun toekomstwensen op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. De benadering is effectief gebleken voor mensen met een langdurige (psychische) beperking.

 

Het begrip herstelondersteunende zorg komt vanuit het gedachtegoed van de herstelbeweging, een beweging die is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Herstelondersteunende zorg is gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel van de cliënt. Het is een positieve visie die gericht is op het zelf leren omgaan met de aandoening en ontwikkelen van nieuwe zingeving.

 

Herstel gaat over het (leren) leven met een ontwrichtende aandoening, beperking, of kwetsbaarheid waarbij de mogelijkheden en kracht van de mens centraal staan. Herstel is dan ook een individueel en persoonlijk proces waarbij het (opnieuw) gaan functioneren in sociale rollen een belangrijk streven is. Juist omdat cliënten zelf ervaren dat zij door de herstelvisie meer kansen hebben om aan hun eigen toekomst te werken, is deze visie zo belangrijk in ons werk.

Onze doelbewuste aanpak en benadering

Professionaliteit en procesbewaking

Om er zeker van te zijn dat de cliënten van de Dichtbij Dagbesteding en Dichtbij Ambulant op methodische wijze begeleiding krijgen, worden de begeleiders zorgvuldig getraind waarbij de begeleidingsrichtlijnen die er gelden leidend zijn. Deze richtlijnen geven de begeleiders handvatten om methodiektrouw te werken en tevens te doen wat nodig is om de talenten van de cliënten te ontplooien. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat door middel van een eenduidige aanpak de cliënt weet waar hij/zij aan toe is en wat er verwacht kan worden van de begeleiding. De begeleiders en het management worden in hun professionaliteit regelmatig getoetst en waar nodig bijgeschoold. De begeleiders van kinderen/jeugdigen tot 18 jaar zijn geregistreerd in het SKJ-register en minimaal hbo geschoold of staan (indien lager geschoold) onder de supervisie van een SKJ-geregistreerde professional.

 

Met behulp van het digitale cliëntendossier (ZilliZ) wordt er gericht bijgehouden in hoeverre de methodiek blijvend helpend is voor de cliënt. De doelen van de cliënt staan hierbij centraal. Tijdens evaluaties met de cliënt (minimaal eenmaal in de drie maanden) wordt er naast de voortgang van de cliënt ook gekeken naar de impact van de vorm van de begeleiding. Zo worden niet alleen de doelen van de cliënt geëvalueerd maar zeker ook onze eigen doelstellingen. Ouders/verzorgers en cliënten hebben dankzij ZilliZ altijd toegang tot en inzicht in het eigen dossier.

Financieringsmogelijkheden

De financiering van de dagbesteding verloopt via PGB (vanuit een WLZ-indicatie, een indicatie vanuit het wijkteam of 

een indicatie vanuit de afdeling arbeidsintegratie) of via onderaannemerscontract (via verschillende organisaties).

Informeer bij ons naar de mogelijkheden van financiering.

 

Voor cliënten zonder indicatie kunnen wij assisteren bij het aanvragen hiervan.