Ambulante Spelbegeleiding

Naast begeleiding voor (jong)volwassenen vanaf 16-jarige leeftijd, biedt Dichtbij Ambulant individuele (1-op-1) spelbegeleiding aan kinderen en jongeren tot 16 jaar oud met autisme (ASS) of soortgelijke kenmerken. Hierbij wordt de methodiek Contactgericht Spelen en Leren (CSL) van Stichting Horison toegepast. Op spelenderwijs wordt de jeugdige tijdens de begeleiding effectief en doelgericht gestimuleerd op verschillende ontwikkelingsdomeinen. Dit gebeurt allemaal vanuit het onderlinge contact.

 

Samen met ouders/verzorgers wordt er voorafgaand aan de start van de spelbegeleiding (haalbare) doelen voor de jeugdige opgesteld. Deze doelen zijn ingebed in de verschillende ontwikkelingsdomeinen (zintuiglijke en motorische ontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, leren leren, zelfredzaamheid, communicatie en cognitieve ontwikkeling). Kinderen met autisme (of een soortgelijke belemmering) ontwikkelen zich op een heel eigen manier. Daarom wordt er tijdens de begeleiding niet gewerkt vanuit protocollen maar wordt er steeds gekeken naar wat voor het kind (en gezin) belangrijk en haalbaar is. Een en al maatwerk dus!

 

Leren tijdens het spelen

Hoe werkt de spelbegeleiding?

De begeleiding vindt plaats bij kinderen thuis, op school of op locatie in Amersfoort (Ruimtesonde 8). Tijdens de begeleiding wordt er in een ruimte met zo min mogelijke prikkels spelbegeleiding gegeven. De begeleiders die aan de hand van de CSL-methodiek werken worden in terminologie van CSL ook wel ‘spelers’ genoemd. Dit komt omdat spelen heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen (en volwassenen) en tijdens het spelen bewust en onbewust gewerkt kan worden aan ontwikkelingsdoelen. Spelen is de ingang van de wereld van kinderen, ook met autisme. Meer informatie over deze manier van begeleiden kan je lezen in het boek Houvast van Anneke Groot.

  • Ambulante spelbegeleiders die begeleiding geven bij Dichtbij Ambulant (onderdeel van Dichtbij Dagbesteding) zijn geschoold in de CSL-methodiek;
  • Ambulante spelbegeleiders zijn geregistreerd in het SKJ-register;
  • De begeleiding kan plaatsvinden bij gezinnen thuis, op school of op locatie van Dichtbij Dagbesteding waar er een speciale ruimte is ingericht voor deze begeleiding;
  • De spelbegeleiding is minimaal 2 uur per keer;
  • Vergoeding voor Dichtbij Ambulant loopt via PGB of een onderaannemersconstructie.

 

De CSL-methodiek is anders dan andere theorieën over autisme. CSL gaat uit van het unieke van het kind en de relatie tot de omgeving van het kind. Als kinderen jong zijn, zullen zij meer spelen. Als kinderen ouder worden, tieners en jongvolwassen, wordt het lastiger om aan hun interesses en verwachtingen te voldoen als het gaat om spelen. De elementen die eerder in het spelen werden toegepast worden dan meer algemene contactelementen. Ook dan is het van belang om in contact te blijven met jeugdigen om te kunnen blijven ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ongeacht de leeftijd van het kind/de jeugdige wordt er tijdens de begeleiding vanuit contact en spel gewerkt aan doelen.

Wat mag je verwachten van Dichtbij Ambulant?

Tot 16 jaar oud

De sleutel tot ontwikkelen