Home
Dagbesteding
Verwijzers
Begeleiders
Aanmelden
Contact


Dagbesteding op maat

Wat heb jij nodig om jezelf te zijn?
Bij Dichtbij Dagbesteding richten we ons op jouw talenten en interesses, op datgene waar jij goed in bent en wat je leuk vindt om te doen en helpen we jou je hierin verder te ontwikkelen in jouw eigen tempo, zonder druk.
Weet jij nog niet goed wat je leuk vindt, wat jouw talenten zijn, dan zoeken we samen met jou naar jouw specifieke mogelijkheden en talenten. Dit doen we met warmte, betrokkenheid en professionaliteit. Wij bieden dagbesteding op maat in een veilige en vertrouwde omgeving met vaste begeleiders.
Ons doel is dat jij ontdekt wie je bent en wat jouw talenten zijn en dat je deze talenten op je eigen manier en in jouw eigen tempo vorm kunt geven. Doordat we ons richten op dat waar jij goed in bent en je daar met plezier mee bezig kunt zijn, kom je beter in je vel te zitten en kunnen we de negatieve cirkel omdraaien naar een positieve cirkel.


Zo doen we het

Wij bieden dagbesteding op maat op de manier die past bij jou. Daarmee bedoelen we dat we écht contact met je hebben, goed naar je luisteren en er voor je zijn. In een begeleidingsplan spreken we af op welke manier we jou het best kunnen helpen. De nadruk bij de dagbesteding ligt op:  wat kan ik, wat wil ik, waar ben ik goed in en welke ondersteuning heb ik hierbij nodig? Samen bepalen we welke activiteiten jij gaat doen om je talenten verder vorm te geven. Samen gaan we daarmee ook aan de slag. Op die manier werken we aan een beter functioneren.
Ieder kwartaal evalueren we het begeleidingsplan en vragen we je hoe tevreden je bent over de ondersteuning van Dichtbij Dagbesteding. Op basis daarvan bekijken we samen met jou of het nodig is het begeleidingsplan aan te passen.


Een veilige omgeving

Dichtbij Dagbesteding streeft naar de beste kwaliteit van leven in een veilige omgeving. Bij een nieuwe aanmelding vinden we het belangrijk om de samenstelling van de bestaande groep mee te nemen in de beslissing tot plaatsing. Als iemand niet in de groep past, kijken we uiteraard samen naar alternatieven. Teneinde zowel voor een nieuwe cliënt als voor de al geplaatste cliënten een veilige omgeving te kunnen blijven garanderen.

Jouw Privacy

Voor een goede begeleiding op onze dagbesteding is het noodzakelijk dat wij een dossier van iedere cliënt aanleggen. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving die per 2018 in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is gekomen. Onze privacyverklaring vind je hier: privacyverklaring

Cliënten en verwanten denken mee

We streven ernaar om iedereen goed van dienst te zijn. Om dit te kunnen bewerkstelligen nodigen we jou en/of jouw ouders/naasten ieder jaar uit mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Dit tevredenheidsonderzoek wordt gebruikt voor verbeteringen in onze dienstverlening. Mocht je om welke reden dan ook ontevreden zijn over onze dienstverlening dan kun je dit altijd kenbaar maken in een persoonlijk gesprek. Je kunt ervan op aan dat wij jouw klacht uiterst serieus nemen.
Ons klachtenregelement vind je hier: klachtenregeling

We streven er altijd naar om jouw klacht op een correcte en bevredigende manier af te handelen. Mocht je e
r ondanks dat samen met ons niet uit komen, dan is Dichtbij Dagbesteding aangesloten bij Quasir voor eventuele klachtenbemiddeling.

Klachtenregeling QuasirCopyright © Artanne