Kleinschalige dagbesteding

Dichtbij Dagbesteding biedt kleinschalige dagbesteding en ambulante begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek, met een normale tot bovengemiddelde intelligentie en met een (chronische) afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Hoogland, Leusden, Soest en Woudenberg).

 

Onze missie is het vergroten van praktische en sociale vaardigheden, het krijgen van zelfvertrouwen, het zorgen voor zelfredzaamheid en het komen tot zelfontplooiing van jongeren en (jong)volwassenen op hun eigen tempo. Het doel is hierbij de ontwikkeling van het arbeidsvermogen en het creëren van scholingskansen.

Onze visie is het aanbieden van individuele dagbesteding waar in een veilige omgeving activiteiten ontwikkeld worden met de cliënt. De focus ligt op het stimuleren, ontdekken en ontplooien van talenten en het creëren van zelfvertrouwen door het ervaren van succeservaringen. Dit zelfvertrouwen leidt tot beter functioneren op andere terreinen waar de cliënt eerder vastliep.

Wie zijn wij?

en ambulante begeleiding op maat

Onze doelgroep

De dagbesteding richt zich op jeugdigen (16+) en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek. Dichtbij Ambulant richt zich op kinderen en jeugdigen tot 16 jaar oud.

De belangrijke criteria hierbij zijn:

  • De cliënt is (op dit moment) niet in staat tot het volgen van scholing of het verrichten van arbeid.
  • De cliënt heeft een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie.
  • De cliënt heeft moeite met grote groepen en is daarom aangewezen op kleinschalige dagbesteding.
  • De cliënt uit zich niet agressief en er is geen sprake van gewelddadig gedrag.
  • De cliënt heeft geen actieve psychotische episodes.
  • Er is bij de cliënt geen sprake van verslavingsproblematiek.
  • De cliënt heeft een indicatie voor dagbesteding of voldoet aan de criteria om deze aan te vragen. Wij kunnen de cliënt helpen bij de aanvraag van een indicatie.
  • Is de cliënt nog geen 18 jaar, dan is voor de dagbesteding een ontheffing van de leerplicht noodzakelijk of moet er sprake zijn van een samenwerking met de school waarop de cliënt staat ingeschreven.

Onze taak

Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van onze cliënten. Daarom bieden wij een zo breed mogelijk spectrum van activiteiten binnen de op maat gemaakte begeleidingstrajecten. Wij hechten belang bij het leveren van maatwerk, het bieden van kleinschaligheid, het zorgen voor professionaliteit in de ondersteuning van de cliënten en het bijdragen aan het ontdekken van de talenten van cliënten.

De nadruk van de dagbesteding ligt op succeservaringen van de cliënten. Dit in tegenstelling tot de focus op het moeten presteren. Het actief ontdekken van talenten en kwaliteiten leidt tot zelfvertrouwen en daarmee tot beter functioneren op andere terreinen waar de cliënt eerder vastliep.

Door de kleinschaligheid van de dagbesteding wordt het veiligheidsgevoel versterkt. De cliënt kan in deze veilige setting werken aan zelfvertrouwen, zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Het uiteindelijke doel is oefenen met sociale vaardigheden en het hiermee streven naar ontwikkelen van het arbeidsvermogen en/of zoeken naar toekomstige scholingsmogelijkheden.