Home
Dagbesteding
Verwijzers
Begeleiders
Aanmelden
Contact
Logo Dichtbijdagbesteding

Dichtbij Dagbesteding biedt kleinschalige dagbesteding op maat aan jongeren en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek met een normale tot bovengemiddelde intelligentie, met een (chronische) afstand tot de arbeidsmarkt.

Ons werkgebied is Regio Eemland. Kom je uit een andere regio, maar vind je het geen probleem om voor dagbesteding naar Amersfoort te komen, neem dan contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Voor de financiering van onze dagbesteding is een indicatie vanuit het wijkteam of vanuit de afdeling arbeidsintegratie nodig. Heb je nog geen indicatie, dan kunnen wij je helpen bij de aanvraag hiervan. Dichtbij Dagbesteding heeft sinds januari 2017 een contract met Regio Eemland voor het bieden van dagbesteding.

Heb je een Wlz indicatie dan kunnen wij alleen op basis van PGB of via een organisatie die een contract met het zorgkantoor heeft dagbesteding bieden. Wij hebben met verschillende organisaties een onderaannemerscontract, zodat we via hen, ook dagbesteding kunnen bieden aan cliënten met een Wlz indicatie. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Open Dag:

Open dag banner 19 november 2021
Op woensdag 17 november bent u van harte welkom tussen 12:00 en 16:00 uur.
Vanwege de Coronamaatregels, om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk aanwezig zijn in ons pand, hanteren wij 2 tijdvakken:

Tijdvak 1: 12:00 - 14:00 uur
Tijdvak 2: 14:00 - 16:00 uur.

Bent u van plan om te komen, laat ons dan per mail weten in welk tijdvak u komt.

Onze Missie:

Wij zijn ontstaan vanuit de ervaring dat er voor cliënten met psychiatrische problematiek nog te weinig passende dagbestedingsmogelijkheden zijn in regio Eemland.

Omdat we het belangrijk vinden aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van de cliënten bieden we een breed spectrum aan activiteiten binnen op maat gemaakte begeleidingstrajecten.

Onze kernkwaliteiten zijn: kleinschaligheid, maatwerk, professionaliteit en aandacht voor de individuele deelnemer.

Onze Visie:

In onze samenleving en in het begeleiden van (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek ligt de nadruk vaak op wat er nog niet goed gaat en wat er nog niet lukt.

Dichtbij Dagbesteding
richt zich op wat er wel lukt en op de specifieke talenten van de cliënt, waarbij vooral het genieten van het doen van de activiteit voorop staat. Maar Dichtbij Dagbesteding gaat verder dan het bieden van een zinvolle dagbesteding: onze visie is dat het ontdekken van talenten, het stimuleren en ontplooien van activiteiten n.a.v. deze talenten, de cliënt zelfvertrouwen geeft. Dit hervonden zelfvertrouwen leidt ook tot een beter functioneren op andere terreinen waar de cliënt eerder vastliep, doordat zijn kracht wordt aangesproken.
Voor de ene cliënt betekent dit een beter functioneren in het dagelijks leven en bijv. toewerken naar zelfstandig wonen, voor een andere cliënt kan dit leiden tot verdere ontwikkeling middels een opleiding en/of een traject naar werk.
 

Door de kleinschaligheid en individuele benadering worden in een veilige omgeving en in eigen tempo activiteiten ontwikkeld. Dit dient als uitgangspunt voor het vergroten van praktische vaardigheden, het zelfvertrouwen, de zelfontplooiing, de zelfredzaamheid en het oefenen van sociale vaardigheden,  en soms het ontwikkelen van arbeidsvermogen of het zoeken naar scholingsmogelijkheden waar dat haalbaar is.


De naam Dichtbij Dagbesteding is niet zomaar gekozen. Het woord dichtbij staat symbool voor de manier waarop wij werken: dichtbij, aansluitend op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.Copyright © Artanne

 

Gratis website teller