Ambulante begeleiding

Dichtbij Dagbesteding biedt ambulante individuele (1-op-1) begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problematiek en met een lage, normale of bovengemiddelde intelligentie. Met behulp van een begeleider wordt er gewerkt aan de hulpvragen van de cliënt. Deze zijn afhankelijk van de wensen van de cliënten, de verzorgers en de reeds betrokken hulpverlening (indien van toepassing). Dichtbij Dagbesteding is gespecialiseerd in het bieden van ambulante begeleiding aan cliënten in crisis-/noodsituaties evenals cliënten die (tijdelijk of langere termijn) een steuntje in de rug nodig hebben. Wij doen hierin wat nodig is en passen de intensiteit van de begeleiding aan aan de behoefte van de cliënt.

Wij zijn onder andere werkzaam in de gemeentes: Amersfoort, Barneveld, Ede, Nijkerk, Soest en Zeist. 

 

Onze missie is het ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen, het zorgen voor zelfredzaamheid en het komen tot zelfontplooiing bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen op hun eigen tempo. Het doel hierbij is het creëren en ontwikkelen van kansen (zoals arbeidsvermogen en scholing).

Onze visie is het aanbieden van individuele ambulante begeleiding dat aansluit op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. De focus ligt op het stimuleren, ontdekken en ontplooien van talenten en het creëren van zelfvertrouwen door het ervaren van succesmomenten. Dit zelfvertrouwen leidt tot beter functioneren op andere terreinen waar de cliënt eerder vastliep.

Wie zijn wij?

Onze doelgroep

Onze ambulante begeleiding richt zich op kinderen, jeugdigen en volwassenen met psychische problematiek. Hierbij richt Dichtbij Ambulant zich op begeleiding voor kinderen en jeugdigen tot 16 jaar oud en richt Dichtbij Dagbesteding zich op begeleiding van cliënten vanaf 16 jaar oud.

De belangrijkste criteria van de individuele ambulante hulpverlening zijn onder andere:

  • De cliënt heeft een lage, gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie.
  • De cliënt heeft moeite met (grote) groepen en is daarom aangewezen op individuele ambulante hulpverlening.
  • De cliënt uit zich niet agressief en er is geen sprake van gewelddadig gedrag (boos zijn mag, geweld niet).
  • De cliënt heeft geen actieve psychotische episodes.
  • Er is bij de cliënt geen sprake van verslavingsproblematiek.
  • De cliënt staat (gedeeltelijk) open voor begeleiding.

Onze taak

Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van onze cliënten. Daarom bieden wij een zo breed mogelijk spectrum van activiteiten binnen de op maat gemaakte begeleidingstrajecten. Wij hechten belang bij het leveren van maatwerk, het bieden van kleinschaligheid, het zorgen voor professionaliteit in de ondersteuning van de cliënten en het bijdragen aan het ontdekken van de talenten van cliënten.

De nadruk van de begeleiding ligt op succeservaringen van de cliënten. Het actief ontdekken van talenten en kwaliteiten leidt tot zelfvertrouwen en daarmee tot beter functioneren op andere terreinen waar de cliënt eerder vastliep.

Door onze 1-op-1 aanpak wordt het veiligheidsgevoel van de cliënt versterkt en kan de cliënt in een veilige setting werken aan zelfvertrouwen, zelfontplooiing en zelfredzaamheid.

op maat

Wij hebben momenteel GEEN wachtlijst